Prezentare Proiect - Princogrup

Achizitia de echipamente performante pentru diversificarea actvitatii la PRINCO GRUP SA”

Numele programului: Programul Operational Regional 2014-2020 

Autoritatea de Management – Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene

Organismul Intermediar– Agentia Pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia

Locul de implementare– Comuna Buciumeni, sat Dealu Mare, nr.268, cod postal 137066, Judetul Dambovita

Prioritate de Investiții: Axa prioritară 2 – Imbunatatirea competitivitatii intreprinderilor mici si mijlocii/ 

 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor 

 Numele proiectului ‘’Achizitia de echipamente performante pentru diversificarea actvitatii la PRINCO GRUP SA”

 Beneficiarul: PRINCO GRUP SA

Cod SMIS: 137599

Data inceperii proiectului: 01.03.2020

 Data finalizarii proiectului: 31.12.2023

 Valoarea proiectului :  3.286.245,48 lei din care 1.674.423,96 lei contributie publica nerambursabila, contributie nerambursabila din FEDR  1.423.260,37 si 251.163,59 contributie nerambursabile din bugetul national.

Obiectivul general al proiectului il reprezinta consolidarea pozitiei pe piata a firmei PRINCO GRUP prin cresterea competitivitatii economice ca urmare a diversificarii activitati  societatii, prin fabricarea articolelor din pluta, paie si din alte materiale vegetale împletit cu ajutorul echipamentelor de ultima generatie ce vor fi achizitionate in cadrul proiectului.

Obiectivele specifice ale proiectului:

– Cresterea cifrei de afaceri;

– Cresterea profitului;

– Cresterea numarului de angajati.

Rezultatele realizate in urma implementarii proiectului:

achizitia de echipamente performante

cresterea personalului firmei cu 2 salariati

cresterea cifrei de afaceri

Impact pozitiv al proiectului se va reflecta in, reducerea somajului prin crearea a  2 locuri  de munca; largirea si diversificarea gamei de servicii  cu impact asupra cresterii cifrei de afaceri a firmei , cresterea taxelor si impozitelor virate bugetului de stat ca urmare a sporirii profitabilitatii firmei.

 Persoana de contact : Costel Florescu – reprezentant legal  al PRINCO GRUP S.A.

 Tel : 0722.323.096

PRINCO GRUP S.A.

Date de contact:sediu social in Bucuresti,sect.2,str.Av Ion Muntenescu,Nr.1

Tel: 0722.323.096 ,e-mail: costel.florescu@princogrup.ro